วิธีการสั่งซื้อสินค้า

หรือโทรสั่งซื้อสินค้า

  1. โทรศัพท์: โทร. 087-701-4395, 094-498-4573 และ 085-065-4619 หรือ 02-585-1538
  2. Line ID:  094-4984573

ระบุรายละเอียด ดังนี้

  • แจ้งรหัสสินค้าหรือรูปแบบสินค้า
  • แจ้งขนาดกว้าง*สูง (หน่วยเป็น ซม.)
  • แจ้งจำนวนสินค้า ระบุสถานที่จัดส่ง

หมายเหตุ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านแล้ว ในการชำระค่าบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทางเรารับชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น โดยสามารถโอนเงินชำระผ่านธนาคาร มาได้ที่

ธนาคาร / สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนประราษฎร์สาย 1 401-1-16258-4 ชุตินันท์ มัลิกาโกศล
 กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-2-92809-0 ชุตินันท์ มัลิกาโกศล
 กรุงเทพ สาขาบางโพ 1600-793408 ชุตินันท์ มัลิกาโกศล
 ไทยพาณิชย์ สาขาถนนประราษฎร์สาย 1 116-216382-1 ชุตินันท์ มัลิกาโกศล

*หากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ไม่สามารถหักจากยอดชำระได้ กรุณาโอนเงินเต็มจำนวน*

การแจ้งชำระเงิน

ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ดังนี้

  1. หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการโอนเงินโดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ แจ้งชำระเงิน หรือ
  2. โทรศัพท์ยืนยันการชำระเงิน โทร. โทร. 061-839-5354, 094-498-4573 และ 085-065-4619 หรือ 02-585-1538 หรือ
  3. สแกนเอกสารส่งมาทาง E-mail: sanlinwood123@gmail.com หรือ
  4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน (ใบโอนเงิน หรือ Slip ATM) มาทาง Line ID:  094-4984573

เมื่อทางเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดค่ะ